Turistický kalendár

Turistický kalendár 2017

Zmeny v turistickom kalendári:

V priebehu roka môže dôjsť k zmene trasy, termínu a času konania plánovanej akcie.

Prípadné zmeny budú zverejnené na web stránkach www.kstelan.estranky.sk           www.kst-volovec.webnode.sk  v záložke „najbližšia akcia“, ako aj na informačných letákoch a vývesných skrinkách klubov.

Prihlasovanie na akcie:

Pri jednotlivých akciách sú v kalendári uvedené termíny a postup prihlasovania na akcie. Tam kde nie je uvedený termín prihlasovania, prihlásenie nie je potrebné.

Prihlasovať sa možno:

Na turistických akciách, osobným kontaktom, alebo telefonicky

(prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené pri jednotlivých akciách).

Ak sa akcie nemôžete zúčastniť, nezabudnite sa včas odhlásiť.

------------------------------------------------------------------------------------

7. január 2017  39. ročník Novoročného výstupu na Volovec

Trasa: Čučma, závod – Nad Soľnou – Malá skala – Skalisko – chata

           Volovec – Čučma, kult. dom

Prezentácia na autobusovej stanici v Rožňave od 7:00 do 8:30

Odchod mimoriadnych autobusov od 7:30 do 8:30 z AS v Rožňave

Účastnícky poplatok 3,- € (doprava, odznak, účastnícky list)

Informácie: KST Volovec Rožňava,  Viktor Baláž, tel. 0902 206611

14. január 2017  Novoročný výstup na Plešiveckú planinu   

Individuálny výstup turistov na Veľký vrch (Capáš)

Stretnutie na planine o 10:00 hod.

K dispozícii bude teplý čaj a guláš.

Informácie: Obecný úrad Rakovnica, tel. 058/7883500

14. január 2017   46. ročník – Zimný prechod Slovenským rudohorím

Trasa: Dobšinský kopec – Čuntava – Dobšiná,

lyžiarsky prechod cca 25 km, pre menej zdatných po trase Besník – Čuntava – Dobšiná

Presunový prostriedok: autobus, lyže

Informácie: KST Dobšiná, Milan Lukáč, tel. 0904 239761

21. január 2017   40. ročník výstupu na Stromíš

Zraz  účastníkov o 8:00 hod. pred obecným úradom vo Vlachove.

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Informácie: Obecný úrad Vlachovo tel. 058/7883272

2. až 5. február 2017  Zimný zraz turistov Ružomberok

Informácie: www.kst.sk

11. február 2017   Valentínska túra

Zraz účastníkov o 8:00 hod. pri Kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí.

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Účastnícky odznak + fazuľový guláš + tombola 2,50 €

Organizátor: Obecný úrad Krásnohorské Podhradie (komisia KŠ a CR).

Informácie: Jozef Lehotský, tel. 0915 940367

18. február 2017   Zimný prechod Slovenským rajom

Trasa: Píla – roklina Piecky – Podlesok (10 km, 3:45 hod., +445 m)

Roklina je miestami istená technickými pomôckami, je zaľadnená, pre bezpečný pohyb treba turistické mačky.

Odchod mimoriadneho autobusu o 7:00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 3.2. do 13.2.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

25. február 2017  Zimný výstup na Repisko – 20. ročník

Zraz  účastníkov o 8:00 hod. pred Túrničkou v Nižnej Slanej

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná, tel. 058/7883121

 11. marec 2017   Predjarné putovanie za posledným snehom

Trasa: Krásnohorské Podhradie – odbočka na Paču – chata pod Ostrým

           vrchom – Ostrý vrch – chata pod Ostrým vrchom – Rožňava

           (15,5 km ; cca 5 hod. ; +580 m ; -590 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  7:00 hod.

Organizuje KST Volovec, informácie Jozef Lehotský, tel. 0915 940367

Na akciu sa neprihlasuje !

Možnosť opekania slaninky pri chate pod Ostrým vrchom.

25. marec 2017   Jarné kilometre,  otvorenie

                             Jarný prechod Silickou planinou – 50. ročník

Trasa: Jablonovské sedlo -  Rakaťa – Silica (15 km, 3:35 hod., +255 m)

Odchod mimoriadneho autobusu o 8:00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.

Informácie: KST Elán Rožňava,

                    Ing. Martin Markušovský, tel. 0907261652 

8. apríl 2017   Prechod Plešiveckou planinou

Trasa: Slavec – Farkašova samota - Kružná

           (cca 13 km, cca 3:45 hod., +700 m, -650 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 8:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 24.3. do 3.4.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

22. apríl 2017  Náučný banský chodník Novoveská Huta

Trasa: Novoveská Huta – Kráľov prameň – Malý Muráň – Vojtechova

           samota – Rybník – Novoveská Huta

           (15 km ; 4:30 hod. ; +720 m ; -720 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Viktor Baláž, tel. 0902 206611, do  17.4.2017

22. apríl 2017   Výstup na chatu Zeme

Trasa: Individuálne výstupové trasy z okolitých obcí.

Informácie: Obecný úrad Rožňavské Bystré, tel. 058/7883470 

29. apríl 2017   Spoločná turistika

                          Obec Dlhá Ves – KST TJ Elán Rožňava, 13. ročník

Trasa: Bude upresnená dodatočne s cieľom v Dlhej Vsi.

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 8:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 18.4. do 24.4.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

Informácie: Obecný úrad Dlhá Ves, tel. 058/7885814

8. máj 2017  Deň turistiky

Trasa: Dobšinský kopec – Dedinky – Geravy – Stratenská Píla – Stratená

Individuálna doprava na akciu.

Informácie: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

13. máj 2017  Stolické vrchy – Výstup na Tŕstie (1102 m)

Trasa: sedlo Dielik – Tri chotáre – sedlo Korimovo – Tŕstie – chata Tŕstie

           – Rimavská Píla

           (11,5 km ; 4:10 hod. ; +660 m ; -872 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

Marek Vőlgyák, tel. 0907 405836, do   8.5.2017

20. máj 2017  Cez pohorie Bachureň – Lačnovský kaňon                 

Trasa: Lipovce – Lačnovský kaňon – Lačnov,kaplnka – sedlo Magura –

           sedlo Buče – sedlo Mindžová – nad Sošňom – Lipovce

           (13 km ; 4:00 hod. ; +585 m ; -550 m)

           Ľahká túra, v kaňone sú aj rebríky.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  6:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Viktor Baláž, tel. 0902 206611, do  15.5.2017

26. až 27. máj 2017   54. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska  

                                   Svidník, Čierna hora

Termín zájazdu: 27. máj 2017 (sobota)

Odchod o 5:30 hod. mimoriadnym autobusom z autobusovej stanice v Rožňave.                

Návrat do Rožňavy vo večerných hodinách.

Poplatok za dopravu pri plne obsadenom autobuse 11,00 €/os.

Trasa výstupu: Svidník – Hora – Ostrý vrch – ČIERNA HORA – Svidník (14 km, + 450 m)

Program:    9:00 – 11:00 hod.  výstup účastníkov na Čiernu horu

                  11:00 – 12:00 hod.  prezentácia, účastnícke listy, odznaky, tričká, propagačný materiál

                  12:00 – 13:00 hod.  otvorenie 54. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, krstenie

                                                      nových kníh, prevzatie štafety delegáciou Regionálnej rady KST

                                                      Rožňava, ktorá bude organizátorom 55. stretnutia v roku 2018.

                           od 13:00 hod.  zábava s občerstvením, kultúrny program,  

                                                      country hudba, ľudová hudba

                           Po skončení programu zostup účastníkov do Svidníka a odchod do Rožňavy.

Prihlášky na zájazd: Pavol Molnár, tel. 0907 138784 v termíne do 22. mája 2017

27. máj 2017  Výstup na kopec Ždiar – 39. ročník                                                                     

Trasa: Nižná Slaná – Ždiar – Nižná Slaná

Štart účastníkov výstupu je o 8:00 hod. pred obecným úradom  v Nižnej Slanej.

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná, tel. 058/7883121

3. jún 2017   Otváranie novej TZT Mútna studňa - Hrhov

Trasa: Hrhov-Pod oltárnou dierou-Oltárna diera-Mútna studňa-Jablonovské sedlo 

           (14,5 km, +309 m) Obtiažnosť: stredná

Organizátor, Regionálna rada KST Rožňava slávnostne otvorí novú TZT z Mútnej studne do Hrhova s odbočkou k Oltárnej diere, v dĺžke 9,5 km.

Odchod mimoriadneho autobusu o 7:00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.

Prihlášky: Pavol Molnár, tel. 0907 138784 v termíne do 28. mája 2017

10. jún 2017   Symbolické otvorenie turistických chodníkov

Trasa: Starý Smokovec a okolie, individuálne túry účastníkov.

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 26.5. do 5.6.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

17. jún 2017   Slovenský raj

                       15. ročník  Memoriálu Milana Černického                   

Trasa: Dedinky – Stratená – Tiesňavy – Dobšinská  Ľadová  Jaskyňa –

           Krivian – náučný chodník Stratenský  kaňon – Stratená – Dedinky

           (17 km ; 5:45 hod. ; +760 m ; - 750 m)

Prezentácia : o 8:00 na miestnom parkovisku Dedinky

Účastnícky poplatok:  3,50 € (účast. list, magnetka, jedlo, občerstvenie)

Informácie:  Miroslav Leskovjanský, tel. 0907 589969

                     Ján Kún, tel. 0918 172512

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  7:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Juraj Závodský, tel. 0903 937403, do  12.6.2017

24. jún 2017   Výstup na Ondrejisko-Borovniak

Trasa: Besník – Pod Ondrejiskom – Borovniak – chata Rita na Čuntave –

           Nižná záhrada – Dobšinská Ľadová Jaskyňa

           (15 km, +288 m) Obtiažnosť: stredná

V rámci výstupu pozdravíme turistov z KST Dobšiná pri príležitosti

46. ročníka Mestského zrazu na Čuntave.

Odchod mimoriadneho autobusu o 7:00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.

Organizuje Regionálna rada KST Rožňava.

Prihlášky: Pavol Molnár, tel. 0907 138784 v termíne do 19. júna 2017

29. jún až 2. júl 2017   Zraz VhT, Tatranská Lomnica 50. ročník

Informácie: www.kst.sk

1. júl 2017  Tokajské vrchy – ochutnávka vín

Trasa:  ATC Mária – Kúpele – Rozhľadňa – Veľká Tŕňa

            (10,5 km ; 2:50 hod. ; +240 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  6:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Juraj Závodský, tel. 0903 937403 , do  26.6.2017

6. až 9. júl 2017   2. letný zraz V4 Duchonka

                              64. Celoslovenský zraz turistov KST

Informácie: www.kst.sk

KST Elán usporiada zájazd na akciu v termíne 5. až 9. júla 2017

K akcii bude vydaný KST TJ Elán Rožňava samostatný informátor.

15. júl 2017   3. Štefánikovské stretnutie na chate M.R. Štefánika

Trasa: Čertovica – Lajštroch – Kumštové s. – Králička – chata M.R.Š.

           Králička – Bocianske s. – Vyšná Boca

           (18,4 km, 5:45 hod., +842 m, -1129 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 30.6. do 10.7.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

29. júl 2017  Z túry na kúpalisko

Trasa: Kurinec – Dúžava – Ortváň – Kurinec, Zelená voda

           (10,8 km ; 2:40 hod ;  +160 m ; - 160 m)  Ľahká túra

Po turistike voľné kúpanie v areáli kúpaliska Zelená voda Kurinec.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  8:00  hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Jozef Lehotský, tel. 0915 940367, do  24.7.2017  

19. august 2017  Národný výstup na Kriváň

Výstup na Kriváň.

Individuálna turistika v okolí Štrbského Plesa a Starého Smokovca.

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 4.8. do 14.8.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

19. august 2017  Hontianska paráda v Hrušove

Trasa: Cerina – Krížne cesty – Hrušov

          (8 km ; 2:05 hod. ; +240 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  6:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Juraj Závodský, tel. 0903 937403, do   14.8.2017

26. august 2017   23. ročník výstupu na Tureckú

Otvorenie akcie pri hornom altánku o 11:00 hod.

Individuálny výstup z okolitých obcí.

Informácie: Obecný úrad Rudná, tel. 058/7321986

2. september 2017  Vysoké Tatry

Trasa: Tatranská Javorina – Kopské sedlo – chata pri Zelenom plese –

           Biela Voda (20,2 km, 6:00 hod., +835 m, -925 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 5:30 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 18.8. do 26.8.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

14. až 17. september 2017   9. stretnutie priaznivcov KST v Roháčoch

V rámci Európskeho dňa turistiky uskutoční Regionálna rada KST Rožňava turistický zájazd na 9. stretnutie priaznivcov KST v Roháčoch.

K uvedenej akcii bude vydaný samostatný informátor.

23. september 2017  Nízke Tatry

Trasa: Lúčky – Pod Krčahovom – Široká dolina – Pod Krúpovou hoľou –

           Chopok – Lúčky (lanovkou), 9,7 km, 4:00 hod., +1160 m, -90 m)

           Alternatíva s výstupom na Ďumbier cez Krúpovo sedlo

           (12,7 km, 5:15 hod., +1406 m, -396 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 8.9. do 18.9.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

30. september 2017   Po stopách starej banskej činnosti – 14. ročník

Trasa: Rožňava – Turecká – Zeme – Repisko – Nižná Slaná

          (dĺžka 21 km, čas 6:00 hod., prevýšenie 960 m)

           Stredne ťažká túra.

Zraz účastníkov na námestí Baníkov v Rožňave o 7:30 hod.

Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná, tel. 058/7883121                   

7. október 2017  Po stopách baníctva v Španej Doline

Trasa: Sásová – Hrádok, lúka – Panský diel – Šachtičky – Špania Dolina –

           náučný chodník Špania Dolina

          (9 km ; 5:30 hod. ; +650 m ; -400 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o  6:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Marek Vőlgyák, tel. 0907 405836, do  2.10.2017

14. október 2017  Cez Jarabinský prielom na hrad Stará Ľubovňa 

Trasa: Jarabina – Čierťaže – sedlo Vabec – Pasterník – hrad Stará Ľubovňa

           (12,5 km ; 3:25 hod. ; +450 m ; -405 m)  Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Viktor Baláž, tel. 0902 206611, do  9.10.2017

21. október 2017   Slovenské mitrovanie

Trasa: a/ Nižná Pokoradz – Horné Záhorany – Kozinec – Maginhrad,

               rozhľadňa – Veľké Teriakovce (13,7 km, 3:35 hod.)

           b/ Vyšná Pokoradz – Pod Maginhradom – Maginhrad, rozhľadňa –

               Veľké Teriakovce (8,3 km, 2:10 hod.)

           c/  Na salaši vo V. Teriakovciach „Slovenské mitrovanie“

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 7:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 6.10. do 16.10.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

4. november 2017  Levočské vrchy

Trasa: Trasa:  Vlkovce – Brezová – Levočská dolina, ATC – Mariánska

           hora – Levoča (12,7 km ; 3:40 hod ; +420 m ; - 680 m) Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky:  KST Volovec  Rožňava,

                  Jozef Lehotský, tel. 0915 940367, do 30.10.2017  

11. november 2017  Martinská túra

Trasa: Grajnár – Pod Javorom – Ráztoky – Hnilčík – Seliská - Závadka

           (9,5 km, 2:35 hod., +250 m, -458 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave

o 7:00 hod.

Prihlášky: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                 od 27.10. do 6.11.2017 (od 15:00 do 20:00 hod. okrem nedele)

25. november 2017   Ukončenie turistickej sezóny 2017

Informácie: KST Elán Rožňava. Bude vydaný samostatný informátor.

9. december 2017  Prechod náučným chodníkom Turecká

Trasa: Náučný chodník Turecká

Individuálna doprava účastníkov na akciu

Stretnutie účastníkov akcie o 8:00 hod. pri Kultúrnom dome v Rudnej

Informácie: Obecný úrad Rudná, tel. 058/7321986

26. december 2017   Vychádzka na Silickú planinu

Trasa: Rožňava – Jovice – Jovický závoz – Lukáčova bučina

Stretnutie účastníkov vychádzky pri čerpacej stanici Shell na sídlisku Juh v Rožňave o 9:00 hod.

Informácie: KST Elán Rožňava, Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

 

 

 

 

 

KST Volovec © 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode