Turistický kalendár

 

Turistický kalendár 2020

Zmeny v turistickom kalendári:

V priebehu roka môže dôjsť k zmene trasy, termínu a času konania plánovanej akcie. Prípadné zmeny budú zverejnené na web stránke kst-volovec.webnode.sk/  a v skrinke klubu na oplotení Malého trhoviska.

Prihlasovanie na akcie:

Pri jednotlivých akciách sú v kalendári uvedené termíny a postup prihlasovania na akcie. Tam kde nie je uvedený termín prihlasovania, prihlasovanie nie je potrebné. Prihlásiť sa je možné na turistických akciách, osobne alebo telefonicky. Prosím, dodržiavajte pokyny uvedené pri jednotlivých akciách.         

Prihlášky cez e-mail, sms, Messenger ...neprijímame!

Ak sa akcie nemôžete zúčastniť, nezabudnite sa odhlásiť !

 

Členovia výboru KST Volovec Rožňava:

Viktor Baláž – predseda  /mobil: 0902 206 611/

Jozef Lehotský – podpredseda  /mobil: 0915 940 367/

Jana Lascsáková – hospodár /mobil: 0907 517 700/

Marek Völgyák – člen     /mobil: 0907 405 836/

Róbert Csoltó - člen   /mobil: 0948 019 826/

 

Pre bezhotovostný styk je možné použiť účet KST Volovec,založený v Slov.Sporiteľni SK41 0900 0000 0051 6290 8655

 

Túra  - Túry KST Volovec Rožňava sú zvýraznené žltým pozadím

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. január 2020   42. ročník Novoročného výstupu na Volovec

Trasa:  Čučma, závod  –  Nad Soľnou – Malá skala  –   Skalisko -  chata Volovec –                     Čučma, kult. dom

            ( 13 km ; 5:30 hod. ; +860 m ; -860 m )

Prezentácia na autobusovej stanici v Rožňave od 7:00 do 8:30 hod.

Odchod mimoriadnych autobusov od 7:30 do 8:30 hod. z AS v Rožňave.

Účastnícky poplatok 3,- €  (doprava, odznak, účastnícky list)

Informácie: KST Volovec Rožňava 

                 Viktor Baláž, tel. 0902 206611

 

11. január 2020  Novoročný výstup na Plešiveckú planinu   

Individuálny výstup turistov na Veľký vrch (Capáš)

Stretnutie na planine o 10:00 hod.

K dispozícii bude teplý čaj a guláš.

Informácie: Obecný úrad Rakovnica,

                  tel. 058/7883500

 

11. január 2020   Zimný prechod Slovenským rudohorím  49. ročník                          

Trasa: Dobšinský kopec – Čuntava – Dobšiná

           lyžiarsky prechod cca 25 km,

           pre menej zdatných po trase Besník – Čuntava – Dobšiná

Presunový prostriedok: autobus, lyže

Informácie: KST Dobšiná, Dagmar Šmelková,

                  tel. 0904 347375

 

18. január 2020   43. ročník výstupu na Stromíš

Zraz  účastníkov o 8:00 hod. pred obecným úradom vo Vlachove.

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Informácie: Obecný úrad Vlachovo,  tel. 058/788327

 

30. január až 2. február 2020         

  11. Medzinárodný zraz turistov

  Rýmařov(CZ) Informácie: www.kst.skwww.kst.sk

 

15. február 2020   Valentínska túra

Zraz účastníkov o 8:00 hod. pri Kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí.

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Účastnícky odznak + fazuľový guláš + tombola 

Organizátor: Obecný úrad Krásnohorské Podhradie (komisia KŠ a CR).

Informácie: Jozef Lehotský, tel. 0915 940367

 

22. február 2020   Zimný prechod Slovenským rajom

Trasa: Biele Vody – Zejmarská roklina– Geravy – Stratenská Píla –  Stratená 

                 ( 9,0 km, 3:40 hod., +400 m, -400 m)

Roklina je miestami istená technickými pomôckami, je zaľadnená, pre bezpečný pohyb treba turistické mačky.

Odchod mimoriadneho autobusu o 7:00 hod. z AS v Rožňave.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,  

               Jarka Matejovská , tel. 0918 577999 od 31.1. do 17.2.2020        

                           (po-so 15:00 – 20:00 hod)

 

22. február 2020  Zimný výstup na Repisko – 23. ročník

Zraz  účastníkov o 8:00 hod. pred Túrničkou v Nižnej Slanej

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná,  tel. 058/7883121

 

7. marec 2020  Okolo Kováčovej

Trasa: Pred Bôrkou – Krasové jazero – Mútna studňa – Kováčová

          (8,5 km, 3:00 hod., +330 m, -270 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava, 

               Vladimír Uhrin, tel. 0905 696374 od 14.2. do 2.3.2020 

               (po-so 15:00 – 20:00 hod)

 

14. marec 2020 Predjarné putovanie za posledným snehom

                            Silická planina

Trasa: Silica – Bukový vŕšok – Silická Brezová – Pod Dlhým  bralom – Pod Rakytníkom –            Viničný vrch – Dlhá Ves 

          (12 km, 3:15 hod., +275 m, -460 m) Ľahká túra

Pri chate pod Viničným vrchom bude tradičné opekanie slaninky.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS  v Rožňave o 8:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

               Marek Völgyák, tel. 0907 405836 od 15.2. do 9.3.2020

 

21. marec 2020   Jarné kilometre,  otvorenie   

                              Jarný prechod Silickou planinou – 53. Ročník

Trasa: Horáreň Závozná– Mestská priepasť – Sedlo nad Silickou  Brezovou –                            Viničný vrch –Dlhá Ves 

          (11,0 km, 3:20 hod.,+320 m, -460m)

Odchod mimoriadneho autobusu o 8:00 hod. z AS v Rožňave.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,  

               JarkaMatejovská tel. 0918 577999 od 28.2. do 16.3.2020

                                  (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

4. apríl 2020   Prechod Plešiveckou planinou + brigáda

Trasa: Slavec – Farkašova samota – Kružná

           (11,0 km, 3:50 hod., +520 m, -460 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.

V rámci podujatia bude čistenie turistického chodníka. 

Prineste si náradie (nožnice, pílka, sekerka, rukavice).

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava

               JarkaMatejovská  tel. 0918 577999 od 13.3. do 30.3.2020

                                    (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

18. apríl 2020  Okolo Dielika

Trasa: Pohronská Polhora – Predné Krátke – Chlipavica – sedlo Bánovo – sedlo Diel –                Zbojská  

          (13 km, 4:50 hod., +591 m, -471 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava, 

              JarkaMatejovská  tel. 0918 577999 od 27.3. do 14.4.2020

                             (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

18. apríl 2020   Výstup na Zeme

Individuálna účasť turistov.

 

25. apríl 2020  Volovské vrchy

Trasa: Zlatá Idka – Chata VSŽ – Idčianske sedlo – Loreley,    vyhliadka – Chata Lajoška –          Pišiverka – Vyšný Klátov 

          (14 km, 4:10 hod., +495 m, -680 m) Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:30 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

              Juraj Závodský  tel. 0903 937403 od 28.3. do 20.4.2020

 

2. máj 2020  Havrania skala (1153 m)

Trasa: Stratenský kaňon – Havrania skala – Občasný prameň –   Malé a Veľké Zajfy –                Stratenská Píla – Stratená

           (8,6 km, 3:30 hod., +485 m, -481 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,  

               JarkaMatejovská   tel. 0918 577999 od 14.4. do 27.4.2020

                        (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

9. máj 2020  Banská Bystrica –  Vartovka , Urpín a Múzeum SNP

Trasa: Horná Mičiná – Mičinské lúky – Vartovka – Urpín, vyhliadka – Banská Bystrica

          (10 km, 2:50 hod., +335 m, -445 m) Ľahká túra

Po túre prehliadka Múzea SNP a historického centra Banskej  Bystrice.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

               Marek Völgyák  tel. 0907 405836 od 11.4. do 4.5.2020

 

16. máj 2020  Výstup na Kráľovu hoľu 1946 m

Trasa: 1. Šumiac – Kráľova hoľa – Pusté Pole

            (15,0 km, 5:55 hod., +1050 m, -1020 m)

           2. Šumiac – Kráľova hoľa – Šumiac

                (12 km, 5:10 hod., +1050 m, -1050 m)

Odchod mimoriadneho autobusu

 z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,  JarkaMatejovská

              tel. 0918 577999 od 24.4. do 11.5.2020

                       (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

23. máj 2020  Cez Kyjovské bradlá na hrad Kamenica

Trasa: Šarišské Jastrabie – Okrúhly kopec – Rebrá – Kyjov –   Spiaci mních –                            hrad Kamenica – Kamenica                                      

         (15 km, 4:30 hod., +520 m, -560 m) Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava

               Viktor Baláž  tel. 0902 206611 od 18.4. do 11.5.2020

 

30. máj 2020   57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska                                                               Hermanovce – Bachureň

Miesto stretnutia:

Pohorie Bachureň pod Mindžovou  920 m

Regionálna rada KST Rožňava organizuje zájazd na uvedené stretnutie s odchodom o 6:00 hod. z AS v Rožňave.

Prihlášky: Monika Molnárová,

               tel. 0907 109388 do 25.5.2020

 

1. jún 2020  Výstup na kopec Ždiar  42. ročník

Trasa: Nižná Slaná – Ždiar – Nižná Slaná

Štart účastníkov výstupu je o 8:00 hod. pred obecným úradom v Nižnej Slanej.

Individuálna doprava účastníkov na podujatie.

Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná

                  tel. 058/7883421

 

6. jún 2020  Brigáda KST Volovec  

                     Čistenie turistických chodníkov pod Tureckou

Prineste si so sebou pracovné náradie (nožnice, pílky, sekerky, rukavice).

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava, 

               Viktor Baláž tel. 0902 206611 v termíne do 1.6.2020

 

13. jún 2020  Z Očovej na Sliač

Trasa: Očová – Zolná – Pod Záhradou – K salašu –   Sliač, kúpele – Sliač

           (14 km, 3:40 hod., +355 m, -455 m) Ľahká túra.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

              Juraj Závodský tel. 0903 937403 od 16.5. do 8.6.2020

 

20. jún 2020  Dedinky - 18. ročník Memoriálu Milana  Černického

                        Prechod Slovenským rajom

Trasa: Sedlo Grajnár – Veľká Knola -sedlo Pukanec – sedlo  Čertova hlava – Zadný Hýľ –          Predný Hýľ –   Geravy - Dedinky

          (16,5 km, 4:40 hod., +553 m, -786 m)

Zraz o 8:00 hod. v sedle Grajnár, odchod autobusu o 7:30 hod. z miestneho parkoviska Dedinky.

Účastnícky poplatok: 3,50 € (účastnícky list, jedlo, občerstvenie)

Informácie: Miroslav Leskovianský, tel. 0907 589969 

                 Ján Kún, tel. 0918 172512

 

20. jún 2020  Slovenský raj - Dedinky  

                       18. ročník Memoriálu Milana Černického

Trasa: Sedlo Grajnár – Veľká Knola -sedlo Pukanec – sedlo Čertova hlava – Zadný Hýľ –            Predný Hýľ –  Geravy – Dedinky

          (16,5 km, 4:40 hod., +553 m, -786 m)

Zraz o 8:00 hod. v sedle Grajnár.

Účastnícky poplatok 3,50 €  (účastnícky list, jedlo, občerstvenie)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:30 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

              Jozef Lehotský  tel. 0915 940367 od 23.5. do 15.6.2020

 

27. jún 2020    Výstup na Salatín (1630 m)

Trasa: Železné – Salatín – Liptovská Lúžna 

           (11,2 km, 4:30 hod., +750 m, -1000 m) 

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 5:30 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,

               Jarka Matejovská tel. 0918 577999  od 5.6. do 22.6.2020

                 (po-so 15:00 - 20:00 hod)     

        

25. až 28. jún 2020  53. Zraz VhT KST

                                   Tatranská Lomnica – Vysoké Tatry

Informácie: www.kst.sk

 

2. až 5. júl 2020  67. Celoslovenský zraz KST   

                                    Hrabušice – Slovenský raj

Informácie: www.kst.sk  

 

11. júl 2020  Hviezdicový výstup na Stolicu (1476 m)  23. ročník

Individuálna účasť turistov.

Informácie: Obecný úrad Rejdová

                 tel. 058/7883240

 

29. júl až 2. august 2020  Turisticko-poznávací zájazd

                  Malá Fatra, Štefanová

Plánované trasy:

1. Tiesňavy – Sokolie,hrebeň – sedlo Príslop – Starý Dvor

2. Štefanová – chata Na Grúni – Poludňový grúň – hata Pod Chlebom – 

   Snilovské sedlo – Vrátna (lanovka)

3. Tiesňavy – Boboty – Jánošíkove diery – Štefanová

4. NCH Jánošíkovým chotárom: Terchová – Poľany – Biely Potok

K podujatiu vydaná KST TJ Elán Rožňava samostatný informátor.

 

1. august 2020  Z túry na kúpalisko

                            Vodná nádrž Pod Bukovcom

Trasa: Chata Jahodná – sedlo pod Kamenným hrbom –  Girbeš – Bukovec

          (13 km, 3:30 hod., +290 m, -520 m) Ľahká túra

Po túre voľné kúpanie v areáli prírodného kúpaliska Pod Bukovcom.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

               Jozef Lehotský tel. 0915 940367 od 4.7. do 27.7.2020

 

15. august 2020  Národný výstup na  Kriváň

Individuálny program účastníkov v rámci výstupu na Kriváň.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 5:30 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,

               Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 od 24.7. do 10.8.2020

                                         (po-so 15:00 - 20:00 hod)   

                    

29. august 2020   26. ročník výstupu na Tureckú

Otvorenie akcie pri hornom altánku o 11:00 hod.

Individuálny výstup z okolitých obcí.

Informácie: Obecný úrad Rudná

                  tel. 058/7321986

 

27. august až 1. september 2020   Veľká Fatra

K turisticko-poznávaciemu zájazdu vydá KST Volovec Rožňava samostatný informátor.

 

5. september 2020  Rovná hoľa (1723 m)

 Trasa: Čertovica – Lajštroch – Rovná hoľa – Nižná Boca

           (13,0 km, 4:40 hod., + 670 m, - 950 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 5:30 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava,

              Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 od 14.8. do 31.8.2020

                          (po-so 15:00 - 20:00 hod)  

 

12. september 2020  Nízke Tatry

                                     Výstup na Prednú hoľu (1525 m)

Trasa: Pusté pole – Zadná dolina –Smrečinské sedlo – Morna – Predná hoľa –                          Morna - Vernár

          (19 km, 5:25 hod., +718 m, -855 m) Stredne ťažká túra.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

               Viktor Baláž, tel. 0902 206611 od 15.8. do 7.9.2020

 

18. až 20. september 2020  Európsky deň turistiky IVV

                    12. stretnutie priaznivcov KST

                    Medzilaborce – Chvastejov

Regionálna rada KST Rožňava organizuje na uvedené stretnutie zájazd 

s odchodom v piatok 18.9.2020 o 15:00 hod.

Návrat v nedeľu 20.9.2020

Prihlásení účastníci obdržia podrobné propozície.

Prihlášky: Monika Molnárová   tel. 0907 109388

                 v termíne do 30. júna 2020

 

26. september 2020  Po stopách starej banskej činnosti

Trasa: Banský náučný chodník Rákoš – 10 km

Štart: 8:30 hod. od benzínovej pumpy na Košickej ceste.

Cieľ: Banícke múzeum – občerstvenie (guláš, pivo).

Informácie: Viktor Baláž, tel. 0902 206611

 

3. október 2020  Málinské vrchy

Trasa: Hrnčiarky – Hrnčiarky. Krtiny – sedlo Prieraz – Šutova jama –

          Pod Soliskom – Málinec

          (12 km, 3:25 hod., +420 m, -630 m) Ľahká túra

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

              Jozef Lehotský,  tel. 0915 940367 od 5.9. do 28.9.2020

 

10. október 2020  Výstup na Železník (814 m) 3. ročník

Trasa: Rákošská Baňa – Rákoš – Pri Javore – Železník – Ladislava– Sirk – Rákošská Baňa

           (15 km, 5:15 hod., +552 m, -552 m)

Podujatie organizuje KST Dúbrava Jelšava.

Informácie: KST Dúbrava Jelšava

                 Július Pavelko, tel. 0950 738100

Na podujatie zabezpečuje KST Elán dopravu z Rožňavy.                                        Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava, 

              Jarka Matejovská  tel. 0918 577999 od 18.9. do 5.10.2020

              (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

17. október 2020  Hnilecké vrchy 

                                Šarkanova diera a Markušovský skalný hríb

Trasa: Poráč – Vysoký vrch – jaskyňa Šarkanova diera – Poráč –  Jaseň –                                Matejovce n/Hornádom – Markušovský skalný hríb - Markušovce

          (16 km, 5:00 hod., +577 m, -920 m)  Ľahká túra

Po túre prehliadka kaštieľa Markušovce a letohrádku Dardanely.

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.

Prihlášky: KST Volovec Rožňava,

              Viktor Baláž, tel. 0902 206611 od 12.9. do 5.10.2020

 

14. november 2020  Martinská túra

Trasa: Krásnohorská Dlhá Lúka – Škridlový košiar – Jablonovské sedlo – Lipovník

           (12 km, 3:45 hod., +319 m, -273 m)

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.

Prihlášky: KST TJ Elán Rožňava, 

Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 od 23.10. do 9.11.2020

                                (po-so 15:00 - 20:00 hod)

 

21. november 2020   Ukončenie turistickej sezóny 2020

Spoločná akcia KST TJ Elán Rožňava a KST Volovec Rožňava.

K akcii bude vydaný samostatný informátor.

 

12. december 2020  Prechod náučným chodníkom Turecká

Trasa: Náučný chodník Turecká

Individuálna doprava účastníkov na akciu.

Stretnutie účastníkov akcie o 8:00 hod. pri kultúrnom dome v Rudnej.

Informácie: Obecný úrad Rudná, tel. 058/732198

 

26. december 2020   Výstup na Brzotínsku skalu

Trasa: Rožňava – Jovice – Lukáčova bučina – Brzotínska skala –  Lukáčova bučina –                  Jovice – Rožňava 

Stretnutie účastníkov výstupu pri čerpacej stanici Shell

na sídlisku Juh v Rožňave o 9:00 hod.

Informácie: KST TJ Elán Rožňava

                 Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KST Volovec © 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode